Anul 29 d.H.

Ioan 8:21-37 21Isus le-a mai spus:„Eu Mă duc, şi Mă veţi căuta şi veţi muri în păcatul vostru; acolo unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni.”22Atunci iudeii au zis: „Doar n-o avea de gând să Se omoare, de zice:„Unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni”!”23„Voi sunteţi de jos”,le-a zis El,„Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta.

24De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci, dacă nu credeţi că Eu sunt, veţi muri în păcatele voastre.”25„Cine eşti Tu?”, I-au zis ei. Isus le-a răspuns:„Ceea ce de la început vă spun că sunt.26Am multe de zis despre voi şi de osândit în voi; dar Cel ce M-a trimis este adevărat; şi Eu, ce am auzit de la El, aceea spun lumii.”27Ei n-au înţeles că le vorbea despre Tatăl.

28Isus deci le-a zis:„Când veţi înălţa pe Fiul omului, atunci veţi cunoaşte că Eu sunt şi că nu fac nimic de la Mine însumi, ci vorbesc după cum M-a învăţat Tatăl Meu.29Cel ce M-a trimis este cu Mine; Tatăl nu M-a lăsat singur, pentru că totdeauna fac ce-I este plăcut.”30Pe când vorbea Isus astfel, mulţi au crezut în El.

31Şi a zis iudeilor care crezuseră în El:„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;32veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”33Ei I-au răspuns: „Noi suntem sămânţa lui Avraam şi n-am fost niciodată robii nimănui; cum zici Tu:„Veţi fi slobozi!”?”34„Adevărat, adevărat vă spun”,le-a răspuns Isus,„că oricine trăieşte în păcat este rob al păcatului.35Şi robul nu rămâne pururi în casă; fiul, însă, rămâne pururi.36Deci dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.37Ştiu că sunteţi sămânţa lui Avraam; dar căutaţi să Mă omorâţi, pentru că nu pătrunde în voi Cuvântul Meu.

Comentarii