Anul 29 d.H.

Ioan 7:10-31 10După ce s-au suit fraţii Lui la praznic, S-a suit şi El, dar nu pe faţă, ci cam pe ascuns.11Iudeii Îl căutau în timpul praznicului şi ziceau: „Unde este?”12Noroadele vorbeau mult în şoaptă despre El. Unii ziceau: „Este un Om bun.” Alţii ziceau: „Nu, ci duce norodul în rătăcire.”13Totuşi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faţă.

14Pe la jumătatea praznicului, Isus S-a suit la Templu. Şi învăţa norodul.15Iudeii se mirau şi ziceau: „Cum are Omul acesta învăţătură, căci n-a învăţat niciodată?”16Isus le-a răspuns:„Învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui ce M-a trimis pe Mine.17Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă Eu vorbesc de la Mine.18Cine vorbeşte de la sine caută slava lui însuşi; dar cine caută slava Celui ce L-a trimis, Acela este adevărat, şi în El nu este strâmbătate.

19Oare nu v-a dat Moise Legea? Totuşi nimeni din voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să Mă omorâţi?”20Norodul I-a răspuns: „Ai drac. Cine caută să Te omoare?”21Drept răspuns, Isus le-a zis:„O lucrare am făcut, şi toţi vă miraţi de ea.

22Moise v-a dat porunca privitoare la tăierea împrejur – nu că ea vine de la Moise, ci de la patriarhi – şi voi tăiaţi împrejur pe om în ziua Sabatului.23Dacă un om primeşte tăierea împrejur în ziua Sabatului, ca să nu se calce Legea lui Moise, de ce turbaţi de mânie împotriva Mea, pentru că am însănătoşit un om întreg în ziua Sabatului?24Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate.”

25Nişte locuitori din Ierusalim ziceau: „Nu este El Acela pe care caută ei să-L omoare?26Şi totuşi iată că vorbeşte pe faţă, şi ei nu-I zic nimic! Nu cumva, în adevăr, cei mai mari vor fi cunoscut că El este Hristosul?27Dar noi ştim de unde este Omul acesta; însă, când va veni Hristosul, nimeni nu va şti de unde este.”

28Şi Isus, pe când învăţa pe norod în Templu, striga:„Mă cunoaşteţi şi Mă ştiţi de unde sunt! Eu n-am venit de la Mine însumi, ci Cel ce M-a trimis este adevărat, şi voi nu-L cunoaşteţi.29Eu Îl cunosc, căci vin de la El, şi El M-a trimis.”30Ei căutau deci să-L prindă; şi nimeni n-a pus mâna pe El, căci încă nu-I sosise ceasul.31Mulţi din norod au crezut în El şi ziceau: „Când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut Omul acesta?”

Comentarii