Anul 29 d.H.

Matei 19:1-2 1După ce a sfârşit Isus cuvântările acestea, a plecat din Galileea şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan.2După El au mers multe gloate; şi acolo a vindecat pe cei bolnavi.

Marcu 10:1 1Isus a plecat de acolo şi a venit în ţinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El; şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveţe.

Luca 9:51-62 51Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Isus Şi-a îndreptat faţa hotărât să meargă la Ierusalim.52A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I pregătească un loc de găzduit.53Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre Ierusalim.54Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?”55Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a zis:„Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!56Căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască.”Şi au plecat în alt sat.

57Pe când erau pe drum, un om I-a zis: „Doamne, Te voi urma oriunde vei merge.”58Isus i-a răspuns:„Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi odihni capul.”59Altuia i-a zis:„Vino după Mine!” „Doamne”, I-a răspuns el, „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu.”60Dar Isus i-a zis:„Lasă morţii să-şi îngroape morţii, şi tu du-te de vesteşte Împărăţia lui Dumnezeu.”61Un altul a zis: „Doamne, Te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la ai mei.”62Isus i-a răspuns:„Oricine pune mâna pe plug, şi se uită înapoi nu este destoinic pentru Împărăţia lui Dumnezeu.”

Ioan 7:1-9 1După aceea Isus străbătea Galileea; nu voia să stea în Iudeea, pentru că iudeii căutau să-L omoare.2Şi praznicul iudeilor, praznicul zis al Corturilor, era aproape.3Fraţii Lui I-au zis: „Pleacă de aici şi du-Te în Iudeea, ca să vadă şi ucenicii Tăi lucrările pe care le faci.4Nimeni nu face ceva în ascuns, când caută să se facă cunoscut: dacă faci aceste lucruri, arată-Te lumii.”5Căci nici fraţii Lui nu credeau în El.

6Isus le-a zis:„Vremea Mea n-a sosit încă, dar vouă vremea totdeauna vă este prielnică.7Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele.8Suiţi-vă voi la praznicul acesta; Eu încă nu Mă sui la praznicul acesta, fiindcă nu Mi s-a împlinit încă vremea.”9După ce le-a spus aceste lucruri, a rămas în Galileea.

Comentarii