Anul 28 d.H.

Reconstituirea Nazaretului anticMatei 13.53-58 53După ce a isprăvit Isus pildele acestea, a plecat de acolo.54A venit în patria Sa şi a început să înveţe pe oameni în sinagogă; aşa că cei ce-L auzeau se mirau şi ziceau: „De unde are El înţelepciunea şi minunile acestea?55Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu este Maria mama Lui? Şi Iacov, Iosif, Simon şi Iuda, nu sunt ei fraţii Lui?56Şi surorile Lui nu sunt toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea?”57Şi găseau astfel în El o pricină de poticnire. Dar Isus le-a zis:„Nicăieri nu este preţuit un proroc mai puţin decât în patria şi în casa lui.”58Şi n-a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor.

Marcu 6:1-6 1Isus a plecat de acolo şi S-a dus în patria Lui. Ucenicii Lui au mers după El.2Când a venit ziua Sabatului, a început să înveţe pe norod în sinagogă. Mulţi, când Îl auzeau, se mirau şi ziceau: „De unde are El aceste lucruri? Ce fel de înţelepciune este aceasta care I-a fost dată? Şi cum se fac astfel de minuni prin mâinile Lui?3Nu este Acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt surorile Lui aici între noi?” Şi găseau o pricină de poticnire în El.4Dar Isus le-a zis:„Un proroc nu este dispreţuit decât în patria Lui, între rudele Lui şi în casa Lui.”5N-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar Şi-a pus mâinile peste câţiva bolnavi şi i-a vindecat.6Şi Se mira de necredinţa lor. Isus străbătea satele dimprejur şi învăţa pe norod.

Luca 4:16-30 16A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,17şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:18„Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi19şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”20În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.21Atunci a început să le spună:„Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi auzit.”22Şi toţi Îl vorbeau de bine, se mirau de cuvintele pline de har care ieşeau din gura Lui şi ziceau: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?”

23Isus le-a zis:„Fără îndoială, Îmi veţi spune zicala aceea: „Doctore, vindecă-te pe tine însuţi”; şi Îmi veţi zice: „Fă şi aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.”24„Dar”,a adăugat El,„adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în patria lui.25Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel;26şi totuşi Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului.27Şi mulţi leproşi erau în Israel, pe vremea prorocului Elisei; şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţat, afară de Naaman, sirianul.”28Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie.29Şi s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie.30Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo.

Comentarii