Anul 29 d.H.

Vedere din Tabgha, un loc posibil şi cel puţin asemănător cu cel unde Isus a hrănit mulţimile Matei 14:13-21 13Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie, ca să Se ducă singur la o parte, într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieşit din cetăţi şi s-au luat după El pe jos.14Când a ieşit din corabie, Isus a văzut o gloată mare, I s-a făcut milă de ea, şi a vindecat pe cei bolnavi.

15Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi vremea iată că a trecut; dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-şi cumpere de mâncare.”16„N-au nevoie să plece”,le-a răspuns Isus,„daţi-le voi să mănânce.”17Dar ei I-au zis: „N-avem aici decât cinci pâini şi doi peşti.”18Şi El le-a zis:„Aduceţi-i aici la Mine.”

19Apoi a poruncit noroadelor să şadă pe iarbă, a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti, Şi-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărţit noroadelor.20Toţi au mâncat şi s-au săturat; şi s-au ridicat douăsprezece coşuri pline cu rămăşiţele de firimituri.21Cei ce mâncaseră erau cam la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi de copii.

Marcu 6:30-44 30Apostolii s-au adunat la Isus şi I-au spus tot ce făcuseră şi tot ce învăţaseră pe oameni.31Isus le-a zis:„Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.”Căci erau mulţi care veneau şi se duceau, şi ei n-aveau vreme nici să mănânce.32Au plecat, dar, cu corabia, ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte.33Oamenii i-au văzut plecând şi i-au cunoscut; au alergat pe jos din toate cetăţile şi au venit înaintea lor în locul în care se duceau ei.34Când a ieşit din corabie, Isus a văzut mult norod; şi I s-a făcut milă de ei, pentru că erau ca nişte oi care n-aveau păstor; şi a început să-i înveţe multe lucruri.

35Fiindcă ziua era pe sfârşite, ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: „Locul acesta este pustiu, şi ziua este pe sfârşite.36Dă-le drumul să se ducă în cătunele şi satele dimprejur ca să-şi cumpere pâine, fiindcă n-au ce mânca.”37„Daţi-le voi să mănânce”,le-a răspuns Isus. Dar ei I-au zis: „Oare să ne ducem să cumpărăm pâini de două sute de lei şi să le dăm să mănânce?”38Şi El i-a întrebat:„Câte pâini aveţi? Duceţi-vă de vedeţi.”S-au dus de au văzut câte pâini au şi au răspuns: „Cinci şi doi peşti.”

39Atunci le-a poruncit să-i aşeze pe toţi, cete-cete, pe iarba verde.40Şi au şezut jos în cete de câte o sută şi de câte cincizeci.41El a luat cele cinci pâini şi cei doi peşti. Şi-a ridicat ochii spre cer şi a rostit binecuvântarea. Apoi a frânt pâinile şi le-a dat ucenicilor, ca ei să le împartă norodului. Asemenea şi cei doi peşti i-a împărţit la toţi.42Au mâncat toţi şi s-au săturat;43şi au ridicat douăsprezece coşuri pline cu firimituri de pâine şi cu ce mai rămăsese din peşti.44Cei ce mâncaseră pâinile erau cinci mii de bărbaţi.

Comentarii