Anul 28 d.H.

Matei 9:18-22 18Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntaşii sinagogii, I s-a închinat şi I-a zis: „Fiica mea adineaori a murit; dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, şi va învia.”19Isus S-a sculat şi a plecat după el împreună cu ucenicii Lui.

20Şi, iată, o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei Lui.21Căci îşi zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui.”22Isus S-a întors, a văzut-o şi i-a zis:„Îndrăzneşte, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.”Şi s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.

Marcu 5:21-34 21După ce a trecut Isus iarăşi de cealaltă parte cu corabia, s-a adunat mult norod în jurul Lui. El stătea lângă mare.22Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut, fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui23şi I-a făcut următoarea rugăminte stăruitoare: „Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.”24Isus a plecat împreună cu el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea.

25Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge.26Ea suferise mult de la mulţi doctori; cheltuise tot ce avea, şi nu simţise nicio uşurare; ba încă îi era mai rău.27A auzit vorbindu-se despre Isus, a venit pe dinapoi prin mulţime şi s-a atins de haina Lui.28Căci îşi zicea ea: „Dacă aş putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui.”29Şi îndată a secat izvorul sângelui ei. Şi a simţit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală.30Isus a cunoscut îndată că o putere ieşise din El; şi, întorcându-Se spre mulţime, a zis:„Cine s-a atins de hainele Mele?”31Ucenicii I-au zis: „Vezi că mulţimea Te îmbulzeşte şi mai zici:„Cine s-a atins de Mine?”32El Se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta.33Femeia, înfricoşată şi tremurând, căci ştia ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a spus tot adevărul.34Dar Isus i-a zis:„Fiică, credinţa ta te-a mântuit; du-te în pace şi fii tămăduită de boala ta.”

Luca 8:40-48 40La întoarcere, Isus a fost primit cu bucurie de mulţime, căci toţi Îl aşteptau.41Şi iată că a venit un om, numit Iair, care era fruntaş al sinagogii. El s-a aruncat la picioarele lui Isus şi L-a rugat să vină până la el acasă;42pentru că avea o singură copilă, de vreo doisprezece ani, care trăgea să moară. Pe drum, Isus era îmbulzit de noroade.

43Şi era o femeie care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge; ea îşi cheltuise toată averea cu doctorii, fără s-o fi putut vindeca vreunul.44Ea s-a apropiat pe dinapoi şi s-a atins de poala hainei lui Isus. Îndată, scurgerea de sânge s-a oprit.45Şi Isus a zis:„Cine s-a atins de Mine?”Fiindcă toţi tăgăduiau, Petru şi cei ce erau cu El au zis: „Învăţătorule, noroadele Te împresoară şi Te îmbulzesc, şi mai întrebi:„Cine s-a atins de Mine”?46Dar Isus a răspuns:„S-a atins cineva de Mine, căci am simţit că a ieşit din Mine o putere.”47Femeia, când s-a văzut dată de gol, a venit tremurând, s-a aruncat jos înaintea Lui şi a spus în faţa întregului norod din ce pricină se atinsese de El şi cum fusese vindecată numaidecât.48Isus i-a zis:„Îndrăzneşte, fiică; credinţa ta te-a mântuit, du-te în pace.”

Comentarii