Anul 28 d.H.

Matei 12:46-50 46Pe când vorbea încă Isus noroadelor, iată că mama şi fraţii Lui stăteau afară şi căutau să vorbească cu El.47Atunci cineva I-a zis: „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi caută să vorbească cu Tine.”48Dar Isus a răspuns celui ce-I adusese ştirea aceasta:„Cine este mama Mea şi care sunt fraţii Mei?”49Apoi Şi-a întins mâna spre ucenicii Săi şi a zis:„Iată mama Mea şi fraţii Mei!50Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

Marcu 3:31-35 31Atunci au venit mama şi fraţii Lui şi, stând afară, au trimis să-L cheme.32Mulţimea şedea în jurul Lui, când I-au spus: „Iată că mama Ta şi fraţii Tăi sunt afară şi Te caută.”33El a răspuns:„Cine este mama Mea şi fraţii Mei?”34Apoi, aruncându-Şi privirile peste cei ce şedeau împrejurul Lui:„Iată”,a zis El,„mama Mea şi fraţii Mei!35Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”

Luca 8: 19-21 19Mama şi fraţii lui Isus au venit la El; dar nu puteau să-I vorbească din pricina norodului.20Cineva I-a spus: „Mama Ta şi fraţii Tăi stau afară şi vor să Te vadă.”21Dar El, drept răspuns, a zis:„Mama Mea şi fraţii Mei sunt cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-l împlinesc.”

Pilda semănătorului

Luca 8:4-15 4Când s-a strâns o gloată mare şi a venit la El norod din felurite cetăţi, Isus a spus pilda aceasta:5„Semănătorul a ieşit să-şi semene sămânţa. Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum: a fost călcată în picioare şi au mâncat-o păsările cerului.6O altă parte a căzut pe stâncă; şi, cum a răsărit, s-a uscat, pentru că n-avea umezeală.7O altă parte a căzut în mijlocul spinilor: spinii au crescut împreună cu ea şi au înecat-o.8O altă parte a căzut pe pământ bun şi a crescut şi a făcut rod însutit.”

După ce a spus aceste lucruri, Isus a strigat:„Cine are urechi de auzit să audă.”9Ucenicii Lui L-au întrebat ce înţeles are pilda aceasta.10El le-a răspuns:„Vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă.”

11Iată ce înţeles are pilda aceasta: Sămânţa este Cuvântul lui Dumnezeu.12Cei închipuiţi în sămânţa căzută lângă drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul şi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă şi să fie mântuiţi.13Cei închipuiţi în sămânţa căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud Cuvântul, îl primesc cu bucurie; dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad.14Sămânţa care a căzut între spini închipuieşte pe aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îşi văd de drum şi-l lasă să fie înăbuşit de grijile, bogăţiile şi plăcerile vieţii acesteia şi n-aduc rod care să ajungă la coacere.15Sămânţa care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit Cuvântul, îl ţin într-o inimă bună şi curată şi fac rod în răbdare.

 

Comentarii